ITA
    ITA2562
      ITA2563
      ITA2564
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
      ทำเนียบส่วนราชการ
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจและจัดทำแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    การโอนงบประมาณประจำปี
      การโอนงบประมาณ
      การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัมนาท้องถิ่น 2566-2570
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือสำหรับบริการประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    การสำรวจการพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของเทศบาล
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
ลงนามถวายพระพร
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 375
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,990,722
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
9 ธันวาคม 2564
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 Webboard
www.hadsiew.com > แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร > แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร (อ่าน 10747)   
Webmaster
Admin
เมื่อ 14 มิถุนายน 2554 16:52 น.
เชิญแลกเปลี่ยนครับ
ชุมชนหลังตลาด
Guest
ตอบ # 1 เมื่อ 16 มิถุนายน 2554 14:32 น. [แจ้งลบ]
อยากให้เทศบาลจัดรายการวิทยุอีก รอฟังอยู่ค่ะ
musjulat
Guest
ตอบ # 2 เมื่อ 17 มิถุนายน 2554 09:15 น. [แจ้งลบ]
อยากให้เทศบาลแก้ไข ปัญหา!ที่มีชาวบ้านร้องเรียน เรื่องราวต่างๆให้เร็วขึ้นกว่านี้ครับg เช่นเรื่องถนนหนทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้รีบแก้ไขครับ
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 3 เมื่อ 22 มิถุนายน 2554 14:36 น. [แจ้งลบ]
ขอพักสักระยะหนึ่ง คงจะเริ่มต้นจัดได้ในปีงบประมาณหน้า
ประมาณเดือนตุลาคม 54 และขอขอบพระคุณแฟนๆรายการทุกท่านที่ให้การตอบรับรายการเทศบาลสัมพันธ์เสมอมา
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 5 เมื่อ 24 มิถุนายน 2554 10:50 น. [แจ้งลบ]
ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการออกสำรวจถนนลูกรัง ที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อที่อยู่ภายในเขตรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้อนุมัติสอบราคาเพื่อซ่อมแซมโดยด่วนแล้วครับ ส่วนเรื่องราวที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหรือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ จะดำเนินการให้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ
เด็ก อบต.
Guest
ตอบ # 6 เมื่อ 20 สิงหาคม 2554 11:49 น. [แจ้งลบ]
เปิดรับสมัครงานเทศบาลเมื่อไหร่ค่ะ
ช่วยลงประกาศด้วยนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 7 เมื่อ 22 สิงหาคม 2554 14:23 น. [แจ้งลบ]
ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีประกาศรับพนักงานจ้างครับ
หากเปิดเมื่อไหร่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ
คนข้างโรงบาล
Guest
ตอบ # 8 เมื่อ 7 กันยายน 2554 13:12 น. [แจ้งลบ]
เทศบาลเอาพื้นที่สวนสาธารณะมาทำสำนักงานเทศบาลแล้ว เมื่อไหรจะเอาสวนสาธารณะคืนให้กับประชาชน เห็นในแผน 3 ปี (2555-2557) มีแผนสำรวจที่ดินสาธารณะ ดังนั้นขอกราบวิงวอนให้ท่านช่วยจัดหาสวนสาธารณะให้คนหาดเสี้ยวด้วยเถอะ
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 9 เมื่อ 8 กันยายน 2554 09:00 น. [แจ้งลบ]
จะพิจารณานำเสนอเข้าที่ประชุมให้ครับ ขอบพระคุณที่เสนอแนะครับ
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 11 เมื่อ 14 ตุลาคม 2554 09:57 น. [แจ้งลบ]
เนื่องจากการตั้งกระทู้ในการสนทนาอาจมีข้อความที่ไม่เหมาะสม ทางเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จึงมีการตรวจสอบ
ก่อนที่จะแสดงข้อความบนหน้าเว็บ ขอความกรุณาใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ครับ
คนทำงาน
Guest
ตอบ # 12 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2555 14:03 น. [แจ้งลบ]
พนักงานเทศบาลบางคนทำงานมานานแล้วแต่ไม่ตรงกะวุฒิการศึกษาที่สมัคร ถ้าอยากจะขอปรับวุฒิการศึกษา หรือปรับตำแหน่งใหม่จะได้หรือไม่ แล้วถ้าได้จะต้องทำอย่างไร
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2555 16:14 น. [แจ้งลบ]
การปรับปรุงคุณวุฒิเป็นปริญญาตรี เป็นเรื่องใหม่และยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
คงต้องศึกษาจากระเบียบ คำสั่ง ตลอดจนงบประมาณที่มีก่อน เนื่องจากการเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวตามนโยบายของรัฐบาลทำให้ค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลเพิ่มสูงขึ้นมาก จึงจะพิจารณาว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ
ว่าที่.....
Guest
ตอบ # 14 เมื่อ 24 มีนาคม 2555 16:33 น. [แจ้งลบ]
ทำไมกองช่างไม่เห็นมีพนักงานขับรถประจำเหมือนกองอื่นๆ เห็นมีแต่คนงานขับกันมั่วไปหมด
ก่อพงษ์ พงษพรชาญวิชช์
Guest
ตอบ # 15 เมื่อ 8 เมษายน 2555 16:13 น. [แจ้งลบ]
สวัสดีครับ และคณะจากสกลนคร ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับที่จัดงานบวชช้างยิ่งใหญ่ให้พวกเราได้ชื่นชมในปี 2555 นี้ ผมลงภาพส่วนหนึ่งไว้ที่ลิ้งค์นี้ครับhttp://www.oknation.net/blog/wordsandimages/2012/04/08/entry-1
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 16 เมื่อ 11 เมษายน 2555 10:07 น. [แจ้งลบ]
สวัสดีค่ะ คณะจากจังหวัดสกลนคร ทางเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว มีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้มาเที่ยวชมงานแห่ช้าง บวชนาค ทางเทศบาลฯจะทำให้ดียิ่งขึ้น ปีหน้ามาเที่ยวใหม่นะค่ะ
สาวหาดสูง
Guest
ตอบ # 17 เมื่อ 15 พฤษภาคม 2555 23:42 น. [แจ้งลบ]
อยากให้เทศบาลจัดสรรคพื้นที่ทำเป็นสวนสาธารณะ หรือส่วนสุขภาพแบบแต่ก่อนอะคะ อยากให้มีสวนสาธารณะ เห็นที่ริมน้ำยม รร หาดสูง ก็รกร่างว่างเปล่าน่าจะทำเป็นตลาดนัด หรือไม่ก็สวนสุขภาพ เอา อสม มาสอนเต้นแอลโรบิค ให้เป็นที่ออกกำลังกายของคนในหมู่บ้านน่าจะดีนะขะ เพราะปัจจุบัน เห็นมีแต่วัยรุ่นชอบไปสูบบุหรี่กัน ดึกๆก็กินเหล้าทิ้งของสกปรกไปหมด ทำให้ภาพของหมู่บ้านมันดูไม่ดีนะขะอยากให้ทำเป็นเหมือนของฝังริมน้ำยมตรงตลาด แล้วมีเครื่องออกกำลังกายเยอะๆ ให้คนหนุ่มคนสาวผู้แก่ผู้เฒ่ามาเล่นออกกำลังกายพบปะกัน จะได้เจริญทันสมัยขึ้นนะขะ อยากให้ปลูกต้นไม้สวยๆด้วย เพราะทางเข้าหมู่บ้านหาดสูงก็มีกาสะลองมีสวนหย่อมสวยงามแล้ว ก็อยากจะให้มันดูสวยสะอาดตา น่าเข้าไปนั้งเล่น เป็นสถานที่ที่สวยงามต่อไปของหมู่บ้านขะ ฝากด้วยนะขะ ถ้างบเหลือๆก็แบ่งปั่นมาทางนี้หน่อย จะทำกฐินผ้าป่าสร้างสวนหย่อมสวนสาธารณะก็ทำไปเรยขะ สนับสนุนจริงๆอยากให้มีมากกกกกก
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 18 เมื่อ 17 พฤษภาคม 2555 14:18 น. [แจ้งลบ]
ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะครับ และจะได้นำเสนอเข้าแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยวไว้ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณในปีต่อไป
ผู้พิการ
Guest
ตอบ # 19 เมื่อ 21 มิถุนายน 2555 11:24 น. [แจ้งลบ]
อยากให้เทศบาลช่วยผู้พิการบ้างผู้พิการจะได้มีงานทำเป็นไปได้ไหมครับ
หาดเสี้ยวเมืองน่าอยู่
Guest
ตอบ # 20 เมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 09:52 น. [แจ้งลบ]
เป็นไปได้ครับ ทั้งนี้ต้องพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งอื่นๆประกอบด้วย
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ความประพฤติดี มีภูมิลำเนา มีภาระเลี้ยงดูบิดามารดา
เป็นต้น
ผู้รักสุขภาพ
Guest
ตอบ # 21 เมื่อ 11 กรกฎาคม 2555 21:57 น. [แจ้งลบ]
เรียนนายกเทศบาลฯ
อยากให้เทศบาลพัฒนาหนองหินให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ออกกำลังกาย เหมือนกับหนองพระแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพราะหนองหินบ้านเรามีหนองน้ำขนาดใหญ่เหมาะกับจะทำเป็นสวนสุขภาพ จะทำให้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยามเย็นได้ มีร้านค้า มีที่ออกกำลังกาย เวลามีเทศกาลลอยกระทงเราก็สามารถจัดทำได้ จุดนี้ถ้าเทศบาลมองเห็นจะเป็นจุดขายที่ดีเลย เพราะหนองหินอยู่ใกล้ถนนสายหลักผู้คนผ่านไปมาจะทำให้รู้จักและมีผู้คนมาท่องเที่ยวเยอะขึ้น เศรษฐกิจก็ดี ตำบล อำเภอ ก็จะเป็นที่รู้จัก ถ้าเทศบาลสามารถแบ่งงบประมาณมาจัดทำสวนสาธารณะของตำบลได้ เหมือนกับหนองพระแล หวังว่าจะเก็บไปพิจารณาและพัฒนาเร็วๆนี้นะค่ะ
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 22 เมื่อ 18 กรกฎาคม 2555 09:30 น. [แจ้งลบ]
จะพิจารณานำเข้าที่ประชุมให้ครับ ขอขอบพระคุณที่เสนอแนะครับ
คนหนองหิน
Guest
ตอบ # 23 เมื่อ 21 กรกฎาคม 2555 18:51 น. [แจ้งลบ]
ขอให้นำไปพิจารณาเร็วๆนะค่ะ จะได้มีที่ท่องเที่ยวเพิ่มอีก 1 ที่ มีสวนสุขภาพ มีร้านค้า มีแพ เห็นด้วยกับ(ผู้รักสุขภาพ) เพราะหนองหินบ้านเราก็มีดีเหมือนกัน ถ้าเทศบาลเร่งฟื้นฟู ปรับปรุง จะทำให้หาดเสี้ยวเป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างแน่นอน
NP
Guest
ตอบ # 24 เมื่อ 25 สิงหาคม 2555 15:29 น. [แจ้งลบ]
เห็นด้วยครับ
1.จัดทำลานกลางหนอง มีเวที การละเล่นพื้นเมือง > นางกวก, มอญซ่อนผ้า (รุ่น ปู่ รุ่น ย่า ที่สืบสานกันมา)
2.จัดร้านอาหาร จุดพักเหนื่อย หรือจุดนัดพบ
3.มีงาน พื้นเมืองจัดช่วง เทศการณ์ ก็ดี
อยากกลับบ้าน เหมือนกันครับ :h:
ลูกจ้างเทศบาล
Guest
ตอบ # 25 เมื่อ 22 เมษายน 2556 14:01 น. [แจ้งลบ]
เมื่อไหร่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจะเปิดสอบพนักงานเทศบาลบ้างครับ เห็นเทศบาลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ ยังเปิดสอบเลย อยากให้เปิดสอบบ้างครับ
เด็กหาดเสี้ยว
Guest
ตอบ # 27 เมื่อ 14 กรกฎาคม 2557 15:48 น. [แจ้งลบ]
สวัสดีค่ะ..คือต้องการภาพความขัดแย้งในชุมชนหาดเสี้ยว
พอจะแนะนำสถานที่ตรงไหนได้บ้างค่ะ
หรือพอจะมีสักรูปไหมค่ะ
#ต้องการเอาไปพีเซ็นงาน
#รบกวนช่วยหน่อยน่ะค่ะ:h::h::h:
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 28 เมื่อ 31 กรกฎาคม 2557 09:39 น. [แจ้งลบ]
ภาพความขัดแย้งในชุมชนหาดเสี้ยว ไม่มีค่ะReply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY