ITA
    ITA2562
      ITA2563
    โครงสร้างบริหาร
      ทำเนียบผู้บริหาร
      ทำเนียบฝ่ายสภา
      ทำเนียบปลัดเทศบาล
    ทำเนียบบุคลากร
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองวิชาการและแผนงาน
      กองสาธารณสุข
      กองการศึกษา
      งานตรวจสอบภายใน
    โครงสร้างเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล
    รางานผลการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรี
    ประกาศกำหนดเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    เทศบัญญัติ
      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
      เทศบัญญัติอื่นๆ
    รายรับ-รายจ่าย ประจำปี
      รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
    แผนพัฒนา
      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
      แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
      แผนพัฒนาสามปี(เดิม)
      แผนพัฒนาสามปี ฉบับเพิ่มเติม
      แผนการดำเนินงาน
      รายงานติดตามและประเมินผลแผน
    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    ประกาศเจตจำนงสุจริต
    กรอบอัตรากำลัง
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
      ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
    รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
    สรุปจัดซื้อจัดจ้าง
      ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1)
    แผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ
      การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
    ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลา
    แผนผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
    ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
      ข้อมูลพื้นฐานเทศบาลฯ
    คู่มือประชาชน
    ท่องเที่ยว/สินค้าของฝาก
      แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดเสี้ยว
      แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
      แนะนำที่กินที่พักบ้านหาดเสี้ยว
    ภาษี
    วัฒนธรรมชาวหาดเสี้ยว
      งานประเพณีวัฒนธรรม
      วิถีชีวิตชาวไทยพวน
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น
    กระดานสนทนา
      ข่าวสารรายวัน
      เรื่องราวร้องทุกข์
      แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    หนังสือพิมพ์
    ไทยรัฐ
    เดลินิวส์
    มติชน
    คมชัดลึก
    ข่าวสด
    ฐานเศรษฐกิจ
    ผู้จัดการ
    รวมลิงค์
การแสดงเจตจำนงสุจริตผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออน์ไลน์
สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs
ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์ลำปาง
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสุโขทัย
หาดเสี้ยวบ้านเรา แฟนเพจ
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 618
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,307,916
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 กรกฎาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
 Webboard
www.hadsiew.com > เรื่องราวร้องทุกข์ > ขอชมเชยในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้
  ผู้เขียน
 หัวข้อ : ขอชมเชยในการไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ (อ่าน 4302)   
คนหาดเสี้ยว
Guest
เมื่อ 13 มีนาคม 2557 20:18 น.
การได้ไปศึกษาดูงานของ อสม.และชุมชนในครั้งนี้สนุกมากเลยคะ ได้เห็นพฤติกรรมและความเห็นแก่ตัวของคนที่เรียกว่าเป็นผู้นำอย่างเห็นได้ชัด มีการทิ้ง อสม.ให้ตกรถโดยไม่สนใจใยดี อาหารการกินก็เพียบพร้อมจน บางคนก็ไม่ได้กิน. ขอยกย่องจิงๆ อยากให้มีอย่างนี้ทุกปี สงสัยมีคนไปเยอะแน่ ไม่เชื่อถามคนส่วนใหญ่ที่ไปร่วมในครั้งนีุ้สิคะ
พนักงานเทศบาล
Guest
ตอบ # 2 เมื่อ 6 พฤษภาคม 2557 15:30 น. [แจ้งลบ]
การไปศึกษาดูงานของ อสม. และชุมชนประจำปีงบประมาณ 2557 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้นำคณะ อสม. จำนวน 115 คน
ชุมชน จำนวน 226 รวม 341 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของ อสม. ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาย
2. เพื่อพัฒนาชมรม อสม. ให้เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเองได้
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ อสม. ในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อให้ อสม. มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพในชุมชนในเขตรับผิดชอบของตนเอง
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวได้พาคณะไปศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ และศึกษาการเรียนรู้พืชสมุนไพรในโครงการตามพระราชประสงค์ดอยขุนห้วย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี การที่นำคนที่มีจำนวนมากไปศึกษาดูงาน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความปลอดภัย จึงต้องมีกฎกติกาข้อควรปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่เทศบาลที่คอยอำนวยความสะดวกดูแลประจำรถแต่ละคันจะให้คำแนะนำชี้แจงนัดหมายกำหนดเวลา ตรวจสอบจำนวนสมาชิกในรถทุกครั้งที่มีการจอดพัก เพื่อทำภารกิจส่วนตัวหรือเพื่อศึกษาดูงาน ในส่วนข้อร้องเรียนที่ว่า มีการทิ้ง อสม. ให้ตกรถนั้น ข้อเท็จจริง คือ เจ้าหน้าที่ได้แจ้ง อสม. ท่านนั้นแล้วว่ารถจะออกเดินทางแล้วเพื่อจะไปทำภารกิจส่วนตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าและรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารที่นัดหมายไว้ หากว่าเดินทางล่าช้าก็จะทำให้เกิดความแออัดไม่สะดวกในการทำภารกิจส่วนตัว เนื่องจากคณะศึกษาดูงานมีสมาชิกจำนวนมาก แต่ อสม. ท่านนั้นก็ประสงค์จะขอลาไปทำธุระ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานกับรถอีกคันให้รับ อสม. ท่านนั้นขึ้นมาด้วย เจ้าหน้าที่ประจำรถคันดังกล่าวรับทราบแล้ว ไม่ได้มีการทอดทิ้งแต่อย่างใด ในส่วนข้อร้องเรียนที่ว่าอาหารไม่เพียงพอจน อสม. บางท่านไม่ได้รับประทานนั้น ข้อเท็จจริง คือ การจัดเลี้ยงอาหารของคณะศึกษาดูงานเทศบาลฯ ได้จัดให้ทั้งเป็นแบบคูปองแลกอาหารรับประทานเท่าไรก็ได้จนอิ่ม และเป็นอาหารแบบเป็นชุดโดยมีอาหาร 5 อย่าง โดยมีการนั่งโต๊ะละ 8 ท่าน ทุกครั้งที่มีการรับประทานอาหาร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลจะคอยอำนวยความสะดวกให้ทุกครั้งจนกว่า อสม. จะนั่งครบตามจำนวน เจ้าหน้าที่จึงจะรับประทานอาหาร ส่วน อสม. ที่ไม่ได้รับประทานอาหารนั้นเป็นความต้องการของตัว อสม. ท่านนั้นเอง หากว่าการจัดโครงการศึกษาดูงานครั้งนี้มีข้อผิดพลาดประการใด เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
คนเสียภาษี
Guest
ตอบ # 3 เมื่อ 10 เมษายน 2558 18:30 น. [แจ้งลบ]
ไปแล้วไม่เห็นได้อะไรเลย เสียงบ ซึ่งเป็นภาษีของทุกคน เอาเงินที่ไปเที่ยว ไปใช้ซื้อของให้เด็กนักเรียนหรือช่วยเหลือคนยากจนดีกว่า
ขอให้งดเถอะ ถ้าอยากไปก็ใช้งบส่วนตัว อย่าเอาเงินภาษีของชาวบ้านไปใช้ให้เสียประโยชน์เลย ขอร้อง
ผู้เสียภาษี
Guest
ตอบ # 4 เมื่อ 6 ธันวาคม 2558 10:02 น. [แจ้งลบ]
การไปครั้งนี้ทางเทศบาลใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ครับReply ตอบกลับกระทู้

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

    แนบไฟล์ :
(ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB.)
    ผู้เขียน : *
    E-mail : *
 ไม่ต้องการแสดง E-mail
    รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป
สำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
309 หมู่ที่3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
โทรศัพท์ 055 - 671-122 โทรสาร 055 - 671-122 ต่อ 33
Copyright by hadsiew.com
Engine by MAKEWEBEASY